Pellets

Door de inzet van kleinschalige productiemiddelen op de locatie waar de biomassa zich bevindt realiseren we een economisch rendabele productie, met maximale flexibiliteit, tegen de laagst mogelijke kosten.

Onze aanpak is het opzetten van meerdere lokale productiesites in Europa. Op deze sites worden verschillende biomassa’s verwerkt. Dit biedt maximale flexibiliteit, diversiteit en risicospreiding, waardoor toeleveranciers en afnemers aan ons een betrouwbare partner hebben.

Ons streven is ‘voor lokaal en door lokaal.’ Dit betekent dat het productieproces door lokale mensen wordt gedaan. Eindproducten worden zoveel mogelijk lokaal verkocht. Hiermee minimaliseren we transportbewegingen in zowel aanvoer als het afzetkanaal, wat de totale ecologische voetprint aanzienlijk minimaliseert.

De stappen in het productieproces

1. Zeven

2. Drogen

3. Pelleteren

4. Ompakken

Huidige ontwikkeling

De korte termijn focus van ECO Valore ligt op het pelleteren van houtzaagsel, het afval van houtzagerijen. Sinds eind 2019 hebben we in Oost-Europa onze eerste productiesite gerealiseerd.

Houtpellets kunnen worden gebruikt als brandstof in pelletkachels of als bodembedekking in stallen. Overigens zijn gebruikte stalpellets uitermate geschikt om verder te bewerken waardoor het mogelijk wordt om energie op te wekken. Hierdoor vindt maximale benutting van de biomassa plaats.

Op dit moment zijn we zijn we bezig ons productieproces te optimaliseren op het gebied van drogen. Hierdoor voldoet ons eindproduct aan de industriestandaard DIN Plus en EN Plus A1 of A2. Onze verwachting is dat de eerste levering van gecertificeerde pellets in Q3 van 2020 kan plaatsvinden. 

Doorontwikkeling

Naast het voortzetten van huidige ontwikkelingen zijn ook belangrijke vervolgstappen in het uitvoeren van onze strategie in gang gezet.

Dit betekent niet alleen een differentiatie in de biomassa die verwerkt wordt tot een hoogwaardig eindproduct. Er worden ook stappen gezet in de geografische verdeling van aanvoer en afzet. 

Alternatieve biomassa

Na verloop van tijd gaan wij ook andere grondstoffen pelleteren, zolang het maar gaat om afvalproducten uit bestaande processen. Denk hierbij aan koffieprut en groente- en fruitafval, voor een optimaal circulair ecosysteem.

Distributie & Productie

Het opbouwen van een effectief distributienetwerk en meerdere productiesites binnen Europa, waarbij nabijheid van biomassa en afzetkanaal voorname criteria zijn. 

FAQ

Wat zijn pellets?

Een pellet is een staafje ontstaan door het samenpersen van materiaal  – of biomassa – waardoor een hanteerbare en doseerbare vorm wordt verkregen. Omdat pellets zijn geperst onder hoge druk, hebben deze een hogere energiewaarde dan een blok hout.

Zijn pellets echt een volwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen?

Doordat fossiele brandstofleverancier – al dan niet – economisch gestuurd schaarser worden zijn pellets een zeer goed alternatief. In een Europese consumptiemaatschappij met steeds meer oog voor het milieu is meer dan voldoende biomassa aanwezig om hoge beschikbaarheid te realiseren. 

Waarom zijn onze pellets ecologisch verantwoord?

Het hergebruik van reststromen – zoals houtsnippers, zaagsel en houtkrullen – of afvalstromen – zoals GFT-afval of koffiedik – voorkomt dat deze verloren gaan. Door ze als grondstof voor hoogwaardige producten te gebruiken wordt deze nuttig ingezet, wat positief is voor milieu en economie. 

Door dichtbij beschikbare biomassa te produceren en te leveren verkleinen we distributiebewegingen, wat de ecologische voetprint van onze producten minimaliseert.

Waar bevindt zich jullie productielocatie?

Momenteel hebben wij productielocaties in Oost-Europa en Duitsland. Onderdeel van onze strategie is om meer productiesites in Europa, dicht bij beschikbare biomassa, op te zetten. 

Spreekt onze filosofie aan? Neem dan contact met ons op!

Contact

EcoValore is circulair en duurzaam

Postfach 1121 17281 prenzlau Deutschland

+31 (0) 6 2833 4516

Laat een bericht achter